حوزه هاي تخصصي :

تهیه طرحهای نفت، گاز و پتروشیمی

تهیه طرحهای صنعت و معدن

تهیه طرحهای کشاورزی و صنایع تبدیلی

تهیه طرحهای مسکن و ساختمان

تهیه طرحهای حمل و نقل و ترابری(هوایی،زمینی،دریایی)

تهیه طرحهای بیمارستانی و درمانی(خدمات درمانی)

تهیه طرحهای دانش بنیان

تهیه طرحهای گردشگری(هتل، امکان بین راهی، رستوران و … )