انجام تحقيقات بازار

 • تحقیقات یکی از مهم‌ترین اقدام‌ها در نوشتن طرح کسب و کار است. تحقیقات، شرکت‌ها و کارآفرینان را وادار می‌کند تا متوجه شوند که روند اقتصادی بازارشان چطور پیش می‌رود و آن‌ها در این بازار، چه چیزی را می‌توانند تولید کنند. شما با این کار، هدف و مسیرتان را متناسب خواهید کرد.
 • شما به کمک تحقیقات بازار می‌توانید:
 • ریسک فعالیتهای خود را کاهش دهید.
  فرصت‌های نهفته بازار را کشف و شناسایی کنید.
  مشکلات بالقوه را شناسایی کنید.
  از وضعیت رقبای خود آگاه شوید.
  مشتریان احتمالی و فعلی خود را بهتر بشناسید.